BOSMAN Līme Putupolistirolam 750ml

BOSMAN Līme Putupolistirolam 750ml
  • Preces Kods: PPB-STYRO-750
  • Pieejamība: Pēc pasūtījuma
  • Mūsu pārstāvis sazvanīsies ar Jums lai saskaņot preču piejamību.
Cena: 4.12€ 3.39€
Vienkomponentu, šķīdinātāju nesaturoša, mitrumu cietinoša poliuretāna līme, putupolistirola plāksnes XPS, EPS, EPX, PUR līmešanai pie betona un slikāta blokiem, gāzbetona, ķieģeliem, apmetumam, ieskaitot hidroizolāciju
bitumena bāzes virsmām. To izmanto pamatu, pagraba sienu un citu ēku pazemes daļu siltināšanai vertikālo izplešanās savienojumu blīvēšana sienās, palodžu, balkonu, logu savienojumu blīvēšanai.

Signālvards: BĪSTAMI

Drošības padomi:

H302 + H332 - Kaitīgs norijot vai ieelpojot

H229 - Tvertne ar spiedienu: karsējot var pārsprāgt

H222 - īpaši viegli uzliesmojošs aerosols

H351 - aizdomas, ka izraisa vēzi

H319 - Kairina acis

H334 - Ieelpojot, var izraisīt alerģijas vai astmas simptomus vai apgrūtināt elpošanu

H315 - Izraisa ādu

H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju

H373 - Ilgstoša vai atkārtota iedarbība var izraisīt orgānu bojājumus

H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu

Papildus informācija:

EUH204: satur izocianātus. Var izraisīt alerģisku reakciju